Αναρτήσεις

"Εικοσιτέσσερις ώρες από τη ζωή μιας γυναίκας" στο Θέατρο Θησείον

"Συστημένο" στην Οικία Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού

"African Gothic" στο Θέατρο Αγγέλων βήμα

"Συρματένιοι ξεσυρματένιοι· Όλοι"

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2019