Αναρτήσεις

"Jack and the Beanstalk" από το English Theatre Club

"Τους Ζυγούς Λύσατε" στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου)

"Βιοτεχνία Υαλικών" στο Studio Μαυρομιχάλη

“30 πατημένα” στο Θέατρο ΠΚ

Vault : Θεατρικό πρόγραμμα Φεβρουάριος - Μάιος 2019

"Λέσχη Γονεοκτόνων" στo Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

"Κάιν -ένα μυστήριο" στο Αστεροσκοπείο Αθηνών